Stiri

07 Feb. 2024

INVESTIȚII ÎN SUPRASTRUCTURA PORTUARĂ A CHIMPEX

CHIMPEX și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul de Transport 2021-2027, au semnat la data de 28.12.2023 contractul de finanțare nr. 8/2023, în valoare totală de 4.328.695,20 lei.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea suprastructurii portuare de încărcare/descărcare și procesare a mărfurilor prin realizarea de investiții în fluidizarea fluxului operațional al companiei.
Rezultate așteptate în urma implementării proiectului sunt:
• Porturi maritime și interioare (fluviale) dezvoltate;
• Implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea rețelei de transport, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale prin asigurarea eficienței energetice și a egalității de șanse.
Proiectul, care primește finanțare din Fondul de Coeziune prin Programul de Transport 2021-2027, Prioritatea P7 Dezvoltarea transportului naval și multimodal, Obiectivul Specific RSO3.1 Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure durabile și intermodale, Operațiunea Investiții în infrastructura căilor navigabile și a terminalelor intermodale, va fi implementat în perioada 28.12.2023 – 31.12.2024 în Mun. Constanța, Incinta Port Danele 55-63, Jud. Constanța, România.
Domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției este cel al manipulărilor, domeniu delimitat conform legislației în vigoare prin Codul CAEN 5224 - Manipulări.
Proiect este co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul de Transport 2021-2027